About mayaptrung.net

Site Title: Máy ấp trứng Hoàng Khang

The website's html version is html3, IP Address is 112.78.2.77 and Alexa Rank is 17442370

Site Categories : máy ấp trứng hoàng khang hân hạnh được cung cấp máy ấp trứng các loại cho bf con cả nước. nhằm phục vụ cho nhu cầu chơi kiểng cũng như chăn nuôi các loại gia cầm, thủy cầm hộ giá đình như: gà (thả vườn, gà công nghiệp, gà đông tảo), gà đá (nòi lông, nòi đòn), gà tre, gà tre tân châu, gà thái, gà rừng, gà serama, gà phoenix...), chim ( bồ câu....), trĩ, gà sao, ngang ngỗng, vịt siêm, chim cút.v.v..

Technologies for mayaptrung.net

HTML5
CSS3
jQuery
Responsive

RATE (Update Weekly)

% 42

HTML size of mayaptrung.net

Advertisement

HTML and text sizes are used in the main page of www.mayaptrung.net like the graph.

- HTML size is 71KB, compressed HTML and Text Size are 70KB and 0KB.

- There is up to 0 percent of the difference between the size of HTML and the compressed HTML size. If you can compress your HTML, you can have a smaller size site.

- There is up to 0 percent of the difference between the size of the compressed HTML and text size. compressed HTML so there is a difference.You may be using more than necessary HTML on your site. You can review the new assessments of the HTML you've used again.

Used Some Html Tags

HTML tags used in the main page of www.mayaptrung.net like the graph

Html Tag % Used
  head 50%1
  body 50%1

mayaptrung.net Whois Time Line

www.mayaptrung.net for the first time taken on 4/27/2011. Last domain update time is 4/2/2013. Also expiry date is 4/27/2014. If you don't renewal on 04/27/2014 somebody can take it.

Registrar Company is "ONLINENIC, INC." and Whois server is "whois.onlinenic.com.
Name Servers : ns1.matbao.com, ns2.matbao.com

Visited by Browsers

Most using browsers visited this website

Browser % Using
   Chrome 50% 31
   Internet Explorer 18% 11
   Firefox 24% 15
   Safari 5% 3
   Opera 5% 3